Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2003
krajské kolo

Hradec Králové, 26.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Organizace soutěže
Předseda a ředitel: Vladislav Zubr, OK1IVZ
Komise rozhodčích: Vojtěch Horák OK1ZHV
František Chytráček, OK1XFC
Martin Struna, OK1FMS

Soutěž proběhla v sobotu, 26.4. od 9 hodin v prostorách DDM Hradec Králové. Jako první disciplína byl vědomostní test. V časovém limitu 45 minut se ho všichni soutěžící zhostili velmi dobře. I vy si můžete vyzkoušet, jestli dobře zvládáte základy elektroniky - test Ž1, test Ž2 a test M.

Věkové kategorie jsou:

Pro zařazení do kategorie rozhoduje rok narození.

Druhou disciplínou byla stavba soutěžního výrobku. Všichni soutěžící měli za úkol během tříhodinového časového limitu postavit výrobek. Kategorie Ž1 stavěla sirénu, kategorie Ž2 generátor pulsů a kategorie M digitální teploměr. Na soutěžním výrobku se hodnotila funkčnost (maximálně 30 bodů) a provedení. Hodnotilo se provedení výrobku, kvalita pájení a uspořádání součástek.

Uprostřed Luboš Svoboda při stavbě soutěžního výrobku Z leva Standa Svoboda a Martin Vyčítal při stavbě soutěžního výrobku

V neposlední řadě o celkovém hodnocení rozhodl dovezený výrobek, který mohl byl maxímálně ohodnocen dvakrát deseti body za provední a dokumentaci.

Výsledková listina

Pořadí Příjmení, jméno Kategorie Odborný test Dovezený výrobek Soutěžní výrobek Celkem
1 Martin Sedláček Ž1 34 20 60 114
2 Jáchym Macek Ž1 30 17 60 107
3 Adam Lehár Ž1 22 20 30 77
4 Petr Bartoň Ž1 26 15 50 71
4 Martin Knížek Ž1 26 20 45 71
1 Stanislav Košťál Ž2 34 20 60 114
2 Martin Vyčítal Ž2 32 20 60 112
3 Jiří Šlitr Ž2 24 20 55 101
4 Jiří Kuřátko Ž2 16 20 55 91
5 Marek Kopečný Ž2 16 20 50 86
1 Jan Dvořáček M 36 20 60 116
2 Luboš Svoboda M 30 20 60 110

Do vyššího kola soutěže postupují z prvního a druhého místa kategorie Ž1 Martin Sedláček a Jáchym Macek. V kategorii Ž2 postupují Stanislav Košťál a Martin Vyčítal. V kategorii M postupují Jan Dvořáčk a Luboš Svoboda. Přejeme jim hodně úspěchů v republikovém kole.

Ředitel soutěže Vladislav Zubr, OK1IVZ Domací výrobek Standy - příjímač pro pásmo 80m

Závěrem bych velmi rád poděkoval Tetě Věře za vedení choceňského týmu na krajské soutěži a těmto lidem, kteří se podílí na činnosti kroužku elektroniky v DDM Choceň:

Za kroužek elektroniky DDM Choceň: Jaroslav Meduna


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO