Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2003
krajské kolo

Hradec Králové, 26.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Odborný test kategorie Ž2 - Starší žáci

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Jaká je schématická značka kapacitní diaku?
 2. Jaká je hodnota rezistoru R2? Napájecí napětí je 25V a celým obvodem protéká proud 1 mA.
  a) 10 kOhm b) 12,21 kOhm c) 5,01 kOhm
 3. Na SMD rezistoru velikosti 1206 je na pouzdře číslo 104. Jaká je jeho hodnota?
  a) 100 kOhm b) 104 Ohm c) 104 kOhm
 4. Termistor typu PTC je součástka, jejíž odpor se zvětšující teplotou:
  a) klesá b) roste c) je konstantní
 5. Obvody MAA1458, TL072, TLC271 patří do skupiny:
  a) integrovaných obvodů se 4x 2vstupovými NAND funkcemi
  b) výkonových tranzistorů s parametry UCE = 40 V a IC = 10A
  c) operačních zesilovačů
 6. Topná spirála má příkon 1000W a je připojena na 200V. Jaký odpor má spirála?
  a) 0,5 Ohmů b) 5 Ohmů c) 40 Ohmů
 7. Jak značíme indukčnost a v čem se udává?
  a) L (Henry) b) Q (Qorse) c) Z (Ohm)
 8. Bipolární tranzistory jsou řízeny :
  a) proudem b) napětím c) zdánlivým výkonem
 9. Zapiš logickou funkci a doplň pravděpodobnostní tabulku logického členu NAND:
 10. Modrý vodič v elektroinstalaci znamená:
  a) fázový vodič b) nulový vodič c) ochranný vodič
 11. Na výstupu zdroje tvořeného transformátorem 230/5 V je usměrňovač a vyhlazovací elektrolytický kondenzátor. Jaká hodnota napětí bude na kondenzátoru?
  a) 10,7 V b) 7,07 V c) 15,94 V
 12. I2C je:
  a) druh sběrnice (sériová) b) anténa c) časovač u obvodu CMOS 4011
 13. Sumátor je obvod, který:
  a) sčítá dvě hodnoty napětí b) porovnává dvě hodnoty napětí c) násobí dvě hodnoty napětí
 14. Jaký je hlavní důvod paralelního připojování keramických kondenzátorů (většinou 68¸100nF) k elektrolytickým kondenzátorům?
  a) pro zvýšení kapacity b) pro zvýšení odolnosti vůči rušení c) pro zvýšení maximálního napětí
 15. Vlnovou délku 6m má kmitočet:
  a) 123 MHz b) 50 MHz c) 130 kHz
 16. Jak se projevuje nedokonalá filtrace síťového zdroje nf zesilovače při jeho provozu?
  a) nic se neděje b) zesilovač nezesiluje c) v reproduktoru je slyšet brum
 17. Co znamená LSB, FM, USB, AM?
  a) typ akumulátorů bez paměťového efektu b) světový výrobce rezistorů c) druh modulace
 18. V katalogu je u tranzistoru parametr Ptot, co to znamená? Je to:
  a) proudový zesilovací činitel b) mezní frekvence c) maximální dovolená výkonová ztráta
 19. Jak dlouho vydrží akumulátor 12V/10Ah při zátěži 12W, zanedbáme-li pokles napětí akumulátoru a tím i pokles proudu?
  a) 170 minut b) 600 minut c) 65 minut
 20. Navrhni napájecí zdroj. Zdroj musí být stabilizovaný. U transformátoru uveď potřebné minimální střídavé napětí na sekundární straně. Výstupní napětí po stabilizaci potřebuji 5V DC.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO