Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2003
krajské kolo

Hradec Králové, 26.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Odborný test kategorie Ž1 - Mladší žáci

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Jaká je schématická značka varikapu ?
 2. Máš rezistor č.1 s hodnotou 50 kOhm a rezistor č.2 s hodnotou 50 kOhm. Jaká bude hodnota, když je zapojíš paralelně?
  a) 100 kOhm b) 25 kOhm c) 0,25 kOhm
 3. Keramický kondenzátor má na pouzdře číslo 103. Jaká je jeho hodnota?
  a) 10 pF b) 10 nF c) 100 nF
 4. Termistor je součástka, která:
  a) dle napětí mění svůj odpor b) dle proudu mění svůj odpor c) dle teploty mění svůj odpor
 5. Jakou funkci má dioda v krystalce?
  a) zesilovač b) detektor c) oscilátor
 6. Která z jednotek je jednotka výkonu?
  a) Brožík b) Volt c) Watt
 7. Přepólováním kontaktů se stejnosměrný motor:
  a) začne otáčet opačným směrem b) silně se zahřeje a začne hořet c) nestane se vůbec nic
 8. Pomocí Gretzova můstku:
  a) ze střídavého napětí vnikne stejnosměrné napětí b) vyrobíš vysílač dle W. (2. vysílač na světě, který vzniknul po S.Morse) c) frekvence střídavého napětí se znásobí deseti
 9. Hnědý vodič v elektroinstalaci znamená:
  a) fázový vodič b) nulový vodič c) ochranný vodič
 10. Co udává označení 230V/50Hz:
  a) stejnosměrné napětí 230V, 50Hz souvisí s rozměry zásuvky b) střídavé napětí 230V, 50Hz udává frekvenci v kmitech za minutu c) střídavé napětí 230V, 50Hz udává frekvenci v kmitech za sekundu
 11. Ztrátový výkon na rezistoru vypočteš jako:
  a) poměr napětí a proudu b) součin napětí a proudu c) poměr proudu a napětí
 12. Energii nemůžeme uchovávat v:
  a) NiCd akumulátoru o kapacitě 1900mAh b) tranzistoru typu BC548 c) kondenzátoru 10M/16V
 13. Ve správně dimenzovaném rezistoru:
  a) se výkon mění v teplo b) se nic neztrácí, protože rezistor se chová jako ideální kondenzátor c) se nic neztrácí, protože rezistor se chová jako ideální kondenzátor
 14. Jaký naměříš vstupní odpor u digitálního ampérmetru?
  a) je malý (řádově mOhm) b) je veliký (řádově kOhm až MOhm) c) žádný, protože mezi vstupní svorkou a měřícím přístrojem je kondenzátor
 15. Máš radiostanici Motorola GP300, která vysílá na kmitočtu 145,500 MHz. Jaké je to pásmo?
  a) pásmo KV b) pásmo VKV c) pásmo UKV
 16. Co se stane s průchodem proudu obvodem, změní-li se polarita zdroje?
  a) nic, protože dioda propouští dále střídavý proud
  b) obvodem přestane procházet proud, ale po čase se průchod proudu obnoví
  c) obvodem přestane procházet proud
 17. Který z těchto názvů je názvem antény?
  a) GP300 b) LW - Long wire c) GM300
 18. V katalogu je u tranzistoru parametr h21E, nebo také označovaný ß co to znamená? Je to:
  a) napěťový zesilovací činitel b) proudový zesilovací činitel c) maximální dovolená výkonová ztráta
 19. Můžeš sám doma provádět úpravy elektrické instalace s napětím do 230V?
  a) ano, za předpokladu dodržení platných norem b) ne c) ano, protože jsem členem radioelektronického kroužku
 20. Nakresli zapojení krystalky.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO