Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2003
krajské kolo

Hradec Králové, 26.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Odborný test kategorie M - Mládež

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Jaká je schématická značka triaku ?
 2. Jaké je napětí mezi body 3 a 4, když napájení obvodu je 10V a je mezi body 1 a 2 ?
  a) 10 V b) 0 V c) 5 V
 3. Hallova sonda slouží:
  a) k detekci efektu "Hall" v NF
  b) jako zdroj velmi silného el. pole
  c) k měření magnetického pole
 4. Který ze vzorců je Thomsonův vzorec?
 5. Jaká je impedance koaxiálního kabelu např. RG58, RG213?
  a) 300 Ohmů b) 25 Ohmů c) 50 Ohmů
 6. Budou-li se elektrody kondenzátoru zvětšovat (jejich plocha) a vzdálenost mezi elektrodami bude konstantní tak kapacita kondenzátoru bude:
  a) stoupat b) klesat c) konstantní - velikost elektrod neovlivňuje kapacitu
 7. Kondenzátor 10 mF a odpor 10 MOhmů tvoří RC článek:
  a) s časovou konstantou 10 s b) s časovou konstantou 1 s c) s časovou konstantou 5 s
 8. Jaký kmitočet bude mít brum zesilovače způsobený nedokonalou filtrací zdroje s dvoucestným usměrňovačem:
  a) 100 Hz b) 50 Hz c) 75 Hz
 9. Prodlužovací přívod pro prodloužení rozvodu z pevné zásuvky (např. pro PC) musí být:
  a) dvoužilový minimální průřez (Cu 1,0 mm2) b) vždy třížilový c) dvoužilový minimální průřez (Cu 2,5 mm2)
 10. Na rezistoru v provedení SMD1206 je napsáno 473. Jeho odpor je:
  a) 47 Ohmů b) 4,7 MOhmů c) 47 kOhmů
 11. 11. Jaký je fázový rozdíl mezi jednotlivými složkami napětí u trojfázového vedení?
  a) pi/2 b) 2/3 * pi c) 1/4 * pi
 12. Velikost střídavého proudu procházejícího kondenzátorem:
  a) je nezávislý na kmitočtu
  b) s rostoucím kmitočtem klesá, protože impedance roste
  c) s rostoucím kmitočtem roste, protože impedance klesá
 13. Na kmitočtu 50 kHz pracoval vysílač OMA. K čemu se používal?
  a) k vysílání synoptických map b) k vysílání časových značek c) je to navigační maják pro letecký provoz (QTH Kleť: 50°01' s.š., 09°00' v.d.)
 14. Operační zesilovač je tvořen:
  a) na vstupu je rozdílový zesilovač, na výstupu proudový a napěťový zesilovač
  b) na vstupu je rozdílový zesilovač, na výstupu analogová násobička
  c) na vstupu je součtový zesilovač, na výstupu analogová násobička
 15. Co znamenají tyto názvy: DORIS, PRARE, GLONASS, GPS?
  a) satelitní telefony b) navigační systémy c) satelitní televize
 16. Transil 1,5KE15A je:
  a) nová řada součástek nahrazující varikapy (lepší stabilita kapacity) b) obousměrný kondenzátor určený pro počítačové zdroje řady AT c) dioda speciálně určená pro potlačení přepětí
 17. Obvod 8051 je 8bit. jednočipový mikroprocesor. Na jaké struktuře nebo koncepci pracuje?
  a) Neumannova b) Harvardská c) Liebermanova
 18. Název I2C je označení pro:
  a) paralelní třívodičovou sběrnice RX, TX, GND b) 8bit. mikrokontrolér c) sériovou dvouvodičovou obousměrnou sběrnici
 19. Je obsah paměti typu ROM závislý na napájecím napětí?
  a) někdy se data ztratí už při poklesu napájení pod 2,63V b) ne, při výpadku napájení se data neztratí c) ano, ztráta dat je 100%
 20. Nakresli zapojení obvodu, které po stisknutí tlačítka č.1 uvede výstup do logické 1 (na výstupu bude 5V), po uvolnění tlačítka č.1 na výstupu zůstane logická 1. Dále stiskni tlačítko č.2 a po tomto stisknutí bude na výstupu ještě určitou dobu logická 1. Po uplynutí této doby bude na výstupu logická 0.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO