Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2004
místní kolo

Choceň, 10.3. 2002
pořádal DDM Choceň ve spolupráci s radioklubem OK1KHQ
za podpory firem Český Telecom, Šlégr elektro, Vysokomýtská slévarna a Conel


Odborný test kategorie Ž2

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 30 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Nakresli schematickou značku diaku a triaku.
 2. Jaká je značka a jednotka pro indukčnost?
 3. Jak se vypočítá výsledná hodnota paralelně řazených indukčností?
 4. Nakresli průběh nabíjení kondenzátoru přes konstantní odpor R.
 5. Co je to generátor impulsů?
 6. Jaký kmitočet má oscilátor s periodou kmitu 0,0002 s?
 7. Spočítej vyzářený ztrátový výkon na stabilizátoru 5V, při napájení z akumulátoru 12V a odběru 250 mA.
 8. V jakém kmitočtovém pásmu vysílá rádiový vysílač s f=106,4 MHz, jaký bude typ jeho modulace?
 9. Co je to pásmová propust?
 10. Jaké je typické výstupní napětí akumulátoru nikl-metal-hydrid?
 11. Nakresli zapojení tranzistoru se společnou bází.
 12. Nakresli karnauhovu mapu a pravdivostní tabulku obvodu XOR (non ekvivalence).
 13. Převeď do šestnáckové soustavy dekadické číslo 63.
 14. Jsou polovodiče tyto sloučeniny: GaAs, InP?
 15. Jaká je efektivní hodnota sinusového napětí s amplitudou 14,1 V?
 16. Nakresli zapojení operačního zesilovače se zesílením Au = -1
 17. Jaký je výsledný odpor dvou sériově zapojených kondenzátorů o hodnotě 100 nF? (pozor chyták!)
 18. Jak se jmenuje součástka pro přeměnu elektrického signálu na světelné záření?
 19. Uveďte označení libovolného komerčně vyráběného operačního zesilovače?
 20. Nakresli blokové schéma přijímače.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO