Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2004
místní kolo

Choceň, 10.3. 2004
pořádal DDM Choceň ve spolupráci s radioklubem OK1KHQ
za podpory firem Český Telecom, Šlégr elektro, Vysokomýtská slévarna, Conel a GES electronics.


Organizace soutěže
Předseda a ředitel: p. Trnková
Tajemník: Jaroslav Meduna, OK1DUO
Hospodář: Zdenka Svitáková
Vedoucí technického zabezpečení: Miloš Sviták, OK1TMI
Hlavní rozhodčí: Miloš Sviták, OK1TMI
Komise rozhodčích: Lumír Bezstarosti, Jaroslav Meduna, Miloš Sviták

Odborný test - Luboš Svoboda

Soutěž proběhla ve středu, 10.3. od 15 hodin v prostorách DDM Choceň. Jako první disciplína byl vědomostní test. V časovém limitu 30 minut se ho všichni soutěžící zhostili velmi dobře. I vy si můžete vyzkoušet, jestli dobře zvládáte základy elektroniky - zde je test kategorie Ž2.

Vyhodnocení testu - rozhodčí Sviták a Bezstarosti

Druhou disciplínou byla stavba soutěžního výrobku. Soutěžící měli za úkol během dvouhodinového časového limitu postavit dobíječku akumulátorů nebo stabilizovaný zdroj. Všichni soutěžící odevzdali výrobky ve funkčním stavu. Na soutěžním výrobku se hodnotila funkčnost (maximálně 30 bodů) a provedení. Tříčlenná porota měla toto složení:

  • Miloš Sviták
  • Lumír Bezstarosti
  • Jaroslav Meduna
Hodnotilo se provedení výrobku, kvalita pájení a uspořádání součástek. Nejlépe provedl svůj výrobek Martin Vyčítal, který získal 29 bodů. Všechny výrobky byly funkční v časovém limitu, proto za funkčnost získali všichni závodníci plný počet bodů (30).

V neposlední řadě o celkovém hodnocení rozhodl dovezený výrobek, který mohl byl maxímálně ohodnocen dvakrát deseti body za provední a dokumentaci. Nejvyššího ohodnocení za provední dosáhl Luboš Svoboda za výrobek "FM přijímač". Plný počet bodů za provedenou dokumentaci k dovezenému výrobku získal také Standa košťál za CW/SSB přijímač.

Výsledková listina

PříjmeníJménoKategorieSout. výrobekOdbor. testDovezený výrobekCelkemPořadí
JetmarDavidŽ155163741.
KošťálStanislavŽ25832181081.
VyčítalMartinŽ25929161042.
CaldaOndřejŽ2482411833.
KošťálJindraŽ25596704.
NešporPavelŽ25395675.
KrčilAlešŽ25064606.
SvobodaLubošM6030201101.

Do vyššího kola soutěže postupují z prvního místa kategorie Ž1 David jetmar a z prvního a druhého místa kategorie Ž2 Stanislav Košťál, Martin Vyčítal a z prvního místa v kategorii M Luboš Svoboda. Přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Závěrem bych rád velmi poděkoval těmto lidem:

  • panu Svitákovi za spravedlivé souzení soutěže a zabezpečení sponzorských příspěvků
  • paní Trnkové za vedení soutěže
  • panu Bezstarosti pomoc s organizací soutěže
  • paní Svitákové za hospodářské zabezpečení soutěže
  • výše uvedeným firmám za sponzorskou pomoc v realizaci soutěže

Za realizační tým: Jaroslav Meduna


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO