Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2002
místní kolo

Choceň, 7.3. 2002
pořádal DDM Choceň ve spolupráci s radioklubem OK1KHQ
za podpory firem Český Telecom, Šlégr elektro, Vysokomýtská slévarna, Conel a GES electronics.


Organizace soutěže
Předseda a ředitel: p. Trnková
Tajemník: Miloš Sviták, OK1TMI
Hospodář: Zdenka Svitáková
Vedoucí technického zabezpečení: Lumír Bezstarosti
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Meduna, OK1DUO
Komise rozhodčích: Lumír Bezstarosti, Jaroslav Meduna, Aleš Sejkora, Miloš Sviták

ELektrotechnický kroužek Choceň

Soutěž proběhla ve čtvrtek, 7.3. od 15 hodin v prostorách DDM Choceň. Jako první disciplína byl vědomostní test. V časovém limitu 30 minut se ho všichni soutěžící zhostili velmi dobře. I vy si můžete vyzkoušet, jestli dobře zvládáte základy elektroniky - zde je test.

Vyhodnocení testu - rozhodčí Sviták a Bezstarosti

Druhou disciplínou byla stavba soutěžního výrobku. Všichni soutěžící měli za úkol během dvouhodinového časového limitu postavit indikátor vybuzení. První odevzdaný funkční výrobek byl odevzdán za 1 hodinu a šest minut soutěžícím Lubošem Svobodou. Všichni soutěžící odevzdali výrobky ve funkčním stavu do jedné hodiny a dvaceti minut. Na soutěžním výrobku se hodnotila funkčnost (maximálně 30 bodů) a provedení. Čtyřčlenná porota měla toto složení:

Hodnotilo se provedení výrobku, kvalita pájení a uspořádání součástek. Maximální počet bodů (30) byl rozdělen mezi porotce a ty přidělovali své bodové hodnocení. Výsledek byl prostý součet. Nejlépe provedl svůj výrobek Stanislav Košťál, který získal 29 bodů. Všechny výrobky byly funkční v časovém limitu, prot za funkčnost získala většina závodníků plný počet bodů (30). O jeden bod méně obdrželi ti závodníci, kteří museli opravovat drobné závady po první pokusu o odevzdání.

V neposlední řadě o celkovém hodnocení rozhodl dovezený výrobek, který mohl byl maxímálně ohodnocen dvakrát deseti body za provední a dokumentaci. Nejvyššího ohodnocení za provední dosáhl Stanislav Košťál za výrobek "Blikající vánoční stromek". Plný počet bodů za provedenou dokumentaci k dovezenému výrobku získal Luboš Svoboda za Zesilovač 2x10W. Jeho dokumentace jako jediná obsahovala měřící protokol spolu s dalšími náležitostmi.

Výsledková listina

Příjmení, jméno Kategorie Soutěžní výrobek Odborný test Dovezený výrobek Celkem Pořadí
3 Košťál Stanislav Ž2 30+29b. 34b. Blikající vánoční stromek, 9+9b. 111b. 1.
1 Svoboda Luboš Ž2 29+25b. 34b. Zesilovač 2x10W, 8+10b. 106b. 2.
4 Nešpor Pavel Ž2 30+20b. 28b. Výstražná světla, 5+9b. 92b. 3.
2 Lásko Jan Ž2 29+20b. 24b. Voltmetr pro PC, 8+8b. 89b. 4.
5 Večeřílek Aleš Ž2 29+19b. 26b. Zesilovač 5W, 7+7b. 88b. 5.
6 Vyčítal Martin Ž1 29+20b. 31b. Myšiplaš, 7+0b. 87b. 1.

Do vyššího kola soutěže postupují z prvního místa kategorie Ž1 Martin Vyčítal a z prvního a druhého místa kategorie Ž2 Stanislav Košťál a Luboš Svoboda. Přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Závěrem bych rád velmi poděkoval těmto lidem:

Stanislav Košťál Luboš Svoboda Martin Vyčítal

Za realizační tým: Jaroslav Meduna


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO