Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2002
krajské kolo

Hradec Králové, 20.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Organizace soutěže
Předseda a ředitel: Vladislav Zubr, OK1IVZ
Tajemník: Zdeněk Kober
Komise rozhodčích: Vojtěch Horák OK1ZHV
František Chytráček, OK1XFC
Jaroslav Meduna, OK1DUO
Martin Struna, OK1FMS

Hodnocení výrobku kategorie Ž1

Soutěž proběhla v sobotu, 20.4. od 9 hodin v prostorách DDM Hradec Králové. Jako první disciplína byl vědomostní test. V časovém limitu 45 minut se ho všichni soutěžící zhostili velmi dobře. I vy si můžete vyzkoušet, jestli dobře zvládáte základy elektroniky - test Ž1, test Ž2.

Druhou disciplínou byla stavba soutěžního výrobku. Všichni soutěžící měli za úkol během tříhodinového časového limitu postavit výrobek. Kategorie Ž1 stavěla napájecí zdroj a kategorie Ž2 melodický zvonek. Většina soutěžících odevzdala výrobky ve funkčním stavu. Na soutěžním výrobku se hodnotila funkčnost (maximálně 30 bodů) a provedení. Hodnotilo se provedení výrobku, kvalita pájení a uspořádání součástek. Nejlépe provedli svůj výrobek Luboš Svoboda, Stanislav Košťál, Jiří Šlitr a Jan Dvořáček, kteří získali plný počet podů.

V neposlední řadě o celkovém hodnocení rozhodl dovezený výrobek, který mohl byl maxímálně ohodnocen dvakrát deseti body za provední a dokumentaci. Nejvyššího ohodnocení za provední dosáhl Jan Dvořáček za výrobek "Automatická nabíječka baterií".

Výsledková listina

Pořadí Příjmení, jméno Kategorie Odborný test Dovezený výrobek Soutěžní výrobek Celkem
1 Martin Sedláček Ž1 36 16 55 107
2 Martin Vyčítal Ž1 28 15 49 92
3 Tomáš Hulák Ž1 16 12 50 78
4 Jáchym Macek Ž1 14 14 48 76
1 Luboš Svoboda Ž2 30 18 60 108
2 Stanislav Košťál Ž2 28 16 60 104
3 Jiří Šlitr Ž2 22 16 60 98
4 Jan Mašek Ž2 22 16 55 93
5 Jakub Pátek Ž2 20 12 55 87
6 Pavel Vlček Ž2 16 15 55 86
7 Jan Roubal Ž2 16 5 35 56
8 Karel Cerman Ž2 8 0 35 43
1 Jan Dvořáček M 34 19 60 113
2 Jan Indruch M 8 16 40 64
3 Michal Hons M 20 15 25 60

Do vyššího kola soutěže postupují z prvního a druhého místa kategorie Ž1 Martin Sedláček a Martin Vyčítal. V kategorii Ž2 postupují Luboš Svoboda a Stanislav Košťál. V kategorii M postupují Jan Dvořáčk a Jan Indruch. Přejeme jim hodně úspěchů v republikovém kole.

Závěrem bych rád velmi poděkoval těmto lidem, kteří se podílí na činnosti kroužku elektroniky v DDM Choceň:

DDM Hradec Králové zajistil pro krajské kolo vynikající podmínky. Soutěž byla dokonale připravena a naši závodníci měli velkou radost ze stavby soutěžních výrobků. Práce poroty a vedení soutěže byla profesionální, bez jakýchkoliv připomínek ze strany závodníků.

Kategorie Ž1 Kategorie Ž2 Kategorie M Vladislav Zubr

Za vedení kroužku elektroniky DDM Choceň: Jaroslav Meduna


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO