Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2002
krajské kolo

Hradec Králové, 20.4. 2002
pořádal DDM Hradec Králové


Odborný test kategorie Ž1 - Mladší žáci

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Do zapojení potřebuješ rezistor 10 Ohmů a kdispozici máš pouze 20-ti ohmové. Jak je zapojíš?
 2. K dispozici máš suché články 1,5V. Jak je zapojíš, aby svítila žárovka 6V plným svitem?
 3. Kolik nF má kondenzátor s označením 472
 4. AM, FM jsou: druhy modulace, jednotky vlnové délky nebo rozhladová pásma?
 5. Mikrohenri je jednotkou: indukčnosti, kapacity nebo vodivosti?
 6. Vzduch je: vodič, polovodič, izolant?
 7. Na výstupu hradla OR je kdy 1?
 8. Jaká je zkratka pro kilohertz?
 9. Výkonový tranzistor má většinou: stejné zesílení jako obyčejný, nižší zesílení nebo vyšší zesílení?
 10. 120 kOhm můžeme převést na 0.12 MOhm, 1.2 MOhm, 12 MOhm?
 11. Impedance je: reálný odpor, jalový odpor, zdánlivý odpor?
 12. Svorka IN znamená: vstup, výstup, synchronizační signál?
 13. Co udává označení 230V/50Hz?
 14. Ze sekundáru síťového transformátoru lze odebírat napětí: stejnosměrné, střídavé, zde se napětí neodebírá?
 15. Jaká je schematická značka sluchátka?
 16. Co je tyristor?
 17. Kde musí být u napájecího zdroje filtrční kondenzátor (elektrolyt)?
 18. Jaká je jednotka indukčnosti?
 19. Jak se nazývá obvod, který přeměňuje stídavé napětí na stejnosměrné?
 20. Nakresli zkoušečku, která indikuje stejnosměrné a střídavé napětí do 20V a u stejnosměrného napětí i jeho polaritu.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO