Podmínky závodu
Závod mládeže na VKVZávod probíhá první sobotu v červnu od 14.00 do 17.00 UTC na pásmu 144 MHz. Hodnoceny jsou jen stanice obsluhované operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 a více let. V jediné kategorii soutěží operátoři klubových stanic třídy C a D a stanice individuální OK a OL.

Maximální povolený výkon koncového stupně vysílače je 100 Wattů. Napájení zařízení je libovolné a soutěží se z libovolného QTH provozem CW a FONE. Provozem FM je dovoleno pracovat v rozmezí kmitočtů 145.350 až 145.550 MHz.

Nejsou dovolena spojení přes aktivní převáděče.

V závodě se předává kód složený z RS nebo RST, pořadového čísla spojení od 001 a WW lokátoru. Soutěžícím stanicím se do závodu počítají i spojení se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají číslo spojení. S každou stanicí lze do závodu započítat jen jedno platné spojení.

Bodování: Se stanicí ve vlastním velkém čtverci lokátoru se počítají 2 body, v sousedních čtvercích jsou to 3 body, v dalším pásu velkých čtverců 4 body a v dalších pásech je to vždy o 1 bod více, než v pásu předchozím.

Násobiče: Jako násobiče se počítají různé velké čtverce, se kterými bylo během závodu pracováno, ale pouze ty, ze kterých pracovaly stanice, které během závodu měly QTH na území České republiky. Za spojení se stanicemi v zahraničí se počítají jen body za spojení.

Výsledek vypočteme tak, že součet bodů za spojení vynásobíme součtem násobičů na území ČR, se kterými bylo během závodu pracováno.

Deníky na obvyklých formulářích "VKV soutěžní deník" je třeba zaslat do deseti dnů po závodě na adresu: OKlMG: Antonín Kříž, Polská 2205, 272 01 Kladno 2.

Titulní list deníku musí také obsahovat seznam operátorů, kteří stanici v době závodu obsluhovali, a jejich data narození.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO