Podmínky závodu
Provozní aktiv na VKVPodmínky Provozního aktivu na VKV

Český radioklub vyhlašuje podmínky Provozního aktivu na pásmech VKV a to od pásma 144 MHz do pásma 10 GHz včetně. Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC.

Soutěžní kategorie:

SINGLE OP.
Stanice obsluhované vlastníkem licence pro jednotlivce, bez jakékoliv cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastni obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic se kterými bylo pracováno a podobně.
MULTI OP.
Stanice s klubovou volací značkou obsluhované jedním nebo více operátory, případně stanice s individuální volací značkou s cizí pomocí v souladu s povolovacími podmínkami.

Kategorie Kategorie
1. 144 MHz single op. 2. 144 MHz multi op.
3. 432 MHz single op. 4. 432 MHz multi op.
5. 1.3 GHz single op. 6. 1.3 GHz multi op.
7. 2.3 GHz single op. 8. 2.3 GHz multi op.
9. 3.4 GHz single op. 10. 3.4 GHz multi op.
11. 5.7 GHz single op 12. 5.7 GHz multi op.
13. 10 GHz single op. 14. 10 GHz multi op.
KÓD
Předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojeni počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW-lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.
BODOVÁNÍ
Za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW - lokátoru (prvá dvě písmena a následující dvě čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v pasech předchozích.
NÁSOBIČE
Velké čtverce WW-lokátoru se kterými bylo během závodu pracováno a to na každém pásmu zvlášť.
VÝSLEDEK
Je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů a to na každém pásmu zvlášť.
HLÁŠENÍ
z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, na adresu vyhodnocovatele. Hlášení z každého pásma a z každé kategorie musí obsahovat: Název závodu, měsíc a rok jeho konání, značku soutěžící stanice, kategorii a pásmo, lokátor ze kterého stanice pracovala během závodu, počet platných spojení, počet bodů za spojení, počet násobičů a celkový počet bodů. Součet bodů za spojení vynásobený součtem násobičů nám dá výsledný počet bodů, který na hlášení výrazným způsobem označte (podtržením, orámováním a podobně) a to za každé pásmo zvlášť. Hlášení musí dále obsahovat podepsané čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení jsou pravdivé. Každé kolo provozního aktivu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnoceni celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.
DIPLOMY
obdrží vítěz každé kategorie na každém pásmu, případně první tři stanice z každé kategorie, ve které bude hodnoceno více než 15 stanic.

Provozní aktiv na VKV bude vyhodnocovat radioklub OK1KPA a hlášení je třeba zasílat na adresu:

Adresy pro zasílání hlášení z Provozního aktivu VKV:
PR: OK1KPA, e-mail:
vkvpa@crk.cz nebo ok1kpa@volny.cz
poštou: Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice

Na konec hlášení, na samostatný řádek napište /ack na což vám OK0PHL odpoví že hlášení došlo do boxu OK1KPA. Po přečtení hlášení potvrdíme jeho přijetí potvrzením, s udáním data a času. Pokud nedostanete od OK1KPA potvrzení do několika dnu, tak hlášení zašlete znova, s upozorněním na tuto skutečnost.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO