Všeobecné podmínky závodů na VKV

Vseobecne podminky zavodu na VKV

 1. Tyto podminky plati od 1.ledna 2004 pro vsechny zavody na VKV uvedene
   v bodu 2., ktere vyhlasuje Cesky radioklub, clen Regionu I. IARU.

 2. Nize uvedene zavody na VKV, vyhlasene CRK, jsou casove koordinovany
   v celem Regionu I. IARU, a to vzdy cely prvni vikend v prislusnem
   mesici od 14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v nedeli:

  * I. subregionalni zavod (brezen), 
  * II. subregionalni zavod (kveten), 
  * Mikrovlnny zavod (cerven), 
  * Polni den na VKV - III. subregionalni zavod (cervenec), 
  * IARU Region I. - VHF Contest (zari), 
  * IARU Region I. - UHF/Microwave Contest (rijen), 
  * A1 Contest (listopad). 

   Mimo tyto zavody se "Vseobecne podminky zavodu na VKV" vztahuji
   i na dalsi zavody na VKV, ktere CRK vyhlasuje:

  * Polni den mladeze (cervenec),
  * QRP zavod (srpen).

   Ke kazdemu zavodu muze vyhlasovatel definovat dalsi dodatecne podminky,
   ktere tyto doplnuji nebo rozsiruji.

 3. Pro ucastniky zavodu jsou zavazne predpisy pro telekomunikace a amaterskou radiokomunikacni sluzbu prijate a vydane Ceskou republikou a Mezinarodni telekomunikacni unii (dale "predpisy"), a doporuceni IARU a I.Regionu IARU (dale "doporuceni").

 4. V narodnim poradi budou hodnoceny jen stanice, ktere se zavodu zucastni z uzemi Ceske republiky. Deniky dosle od ostatnich stanic budou pouzity pouze pro kontrolu.

 5. Soutezni kategorie:

  SINGLE - stanice obsluhovana jednotlivcem bez jakekoli cizi pomoci behem zavodu. Cizi pomoci behem zavodu se rozumi vlastni obsluha vysilaciho a prijimaciho zarizeni, smerovani anten, vedeni deniku a prehledu stanic, se kterymi bylo pracovano a obsluha zarizeni pro pristup do informacnich siti.

  MULTI - stanice ostatni

  Jednotlive kategorie jsou pak definovany takto:

  01  144 MHz - SINGLE  11  5,7 GHz - SINGLE
  02  144 MHz - MULTI  12  5,7 GHz - MULTI
  03  432 MHz - SINGLE  14  10 GHz - SINGLE
  04  432 MHz - MULTI  14  10 GHz - MULTI
  05  1,3 GHz - SINGLE  15  24 GHz - SINGLE
  06  1,3 GHz - MULTI  16  24 GHz - MULTI
  07  2,3 GHz - SINGLE  17  47 GHz - SINGLE
  08  2,3 GHz - MULTI  18  47 GHz - MULTI
  09  3,4 GHz - SINGLE  19  76 GHz - SINGLE
  10  3,4 Ghz - MULTI  20  76 GHz - MULTI

 6. Druhy provozu: Vsechny druhy provozu CW a fone podle predpisu
   a doporuceni.

 7. Vybaveni stanice musi byt umisteno na plose o maximalnim prumeru
   500 metru. Stanoviste stanice nesmi byt po dobu zavodu meneno.

 8. Pouziti DX clusteru, DX siti a convers kanalu je dovoleno. Oznamovani
   (anoncovani) vlastni znacky (self-spotting) jakymkoliv zpusobem v siti
   DX clusteru je ZAKAZANO a muze byt duvodem k nehodnoceni stanice
   (viz. bod 27). Pro pristup k DX clusteru a convers kanalum je povoleno
   pouziti libovolneho pristupoveho prostredku. Pouziti jinych sdelovacich
   prostredku, nez prostredku amaterske radiokomunikacni sluzby (Internet,
   telefony vcetne mobilnich apod.) behem zavodu k dohodnuti spojeni je
   ZAKAZANO a je duvodem k nehodnoceni stanice.

 9. V jednom danem okamziku smi mit kazda stanice na jednom pasmu pouze
   jeden signal, pricemz signal(y) nezbytne pro pripojeni do site packet
   radio se neuvazuji.

 10. Vykon koncoveho stupne vysilace musi byt v souladu s predpisy, pokud
   neni podminkami zavodu stanoveno jinak

 11. Spojeni EME, cross-band a pres pozemni ci kosmicke prevadece se do
   zavodu nepocitaji.

 12. V zavode lze na kazdem souteznim pasmu zapocitat se kteroukoli stanici
   jen jedno platne spojeni, pri kterem byl obema stanicemi predan
   a potvrzen uplny soutezni kod. Opakovana spojeni musi byt v deniku
   oznacena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula).

 13. Soutezni kod sestava z RS nebo RST, poradoveho cisla spojeni a
   WW-lokatoru. Poradove cislo spojeni musi na kazdem pasmu zacinat
   cislem 001. Uplny kod vcetne poradoveho cisla spojeni od 001 predavaji
   i nesoutezici stanice, ktere nechteji byt hodnoceny (tri nuly - 000 -
   nejsou radnym poradovym cislem a spojeni bude vyhodnocovatelem
   oznaceno jako neplatne.) Stanice, ktere si nepreji byt hodnoceny,
   nejsou povinny zaslat soutezni denik.

 14. RS a RST je definovan nasledovne. R - citelnost signaly cislem 3 az 5.
   S - sila signalu cislem 1 az 9. T - ton signalu cislem 1 az 9 nebo
   pismeny S - pro signal ovlivneny sirenim "rain scatter", A - pro
   signal ovlivneny polarni zari a M - pro signal ovlivneny sirenim multi
   path.

 15. Bodovani: za kazdy kilometr preklenute vzdalenosti mezi obema
   stanicemi se pocita jeden bod. Bodova hodnota spojeni v souteznim
   deniku musi byt uvedena jako cele cislo. Za spojeni v tomtez
   WW-lokatoru se pocita 1 bod. Podle doporuceni I.Regionu IARU ma byt
   pouzit koeficient 111,2 pro prevod stupnu na kilometry, zohlednujici
   zakriveni Zeme. Pro urceni zemepisne sirky a delky soutezniho
   stanoviste pro vypocet lokatoru se pouziva system WGS-84
   (World geodetic system 1984).

 16. Soutezni denik se vyhodnocovateli zasila pouze ve forme elektronickeho
   datoveho souboru. Pro rok 2004 bude vyhodnocovatel akceptovat
   v papirove forme pouze ty deniky, ktere jsou psane rucne (tzn.
   pro jejich zpracovani nebyl pouzit pocitac).

 17. Format elektronickeho datoveho souboru s denikem (tzv. EDI format)
   je definovanem jako standardni format pro vyhodnocovani zavodu
   v ramci Regionu I. IARU. Denik v jinem formatu nebude akceptovan
   a stanice nebude v zavode hodnocena. Popis formatu EDI je
   ulozen na WWW strankach vyhlasovatele.

 18. Nazev souboru s denikem se sklada z cisla kategorie dle bodu 5.
   a zakladni znacky stanice, pripona datoveho souboru je .EDI

   Priklad:

   01OK1XXX.edi - denik stanice OK1XXX kategorie 144MHz SINGLE
   10OK1XXX.edi - denik stanice OK1XXX kategorie 3,4 GHz MULTI

   Nedodrzeni tohoto znaceni muze byt duvodem k nehodnoceni stanice.

 19. Rucne psany denik musi byt pro kazde soutezni pasmo zvlast.
   Je ve formatu A4 na vysku a sestava z titulniho a prubeznych listu.

   Titulni list obsahuje tyto udaje:

   1. znacku soutezici stanice, jaka byla pouzivana v zavode,
   2. vlastni WW-lokator predavany v zavode,
   3. soutezni pasmo a kategorii,
   4. nazev zavodu a rok jeho konani,
   5. jmeno operatora individualni stanice nebo jmeno vedouciho
     operatora klubove stanice a jeho volaci znacku,
   6. u klubove stanice znacky ostatnich operatoru, kteri stanici
     obsluhovali behem zavodu,
   7. nazev soutezniho QTH (koty nebo kopce),
   8. nadmorskou vysku soutezniho QTH,
   9. maximalni vykon vysilace pouzity v zavode,
   10. pouzity antenni system,
   11. pocet platnych spojeni,
   12. ODX [km] + znacka DX stanice,
   13. celkovy pocet bodu,
   14. cestne prohlaseni, ze behem zavodu byly dodrzeny predpisy
     a soutezni podminky, a ze vsechny udaje v deniku jsou pravdive,
   15. datum vyplneni soutezniho deniku,
   16. podpis operatora stanice, u klubovych stanic vedouciho operatora
     nebo jeho zastupce a celkovy pocet listu soutezniho deniku.

   Prubezny list soutezniho deniku obsahuje tyto udaje:

   1. vlastni volaci znacku, jaka byla pouzita v zavode,
   2. vlastni WW-lokator alespon 1x na kazde strance,
   3. soutezni pasmo,
   4. cislo stranky,
   5. datum - 1x na strance a pri zmene,
   6. cas UTC - minutu u kazdeho spojeni, hodinu staci uvadet pri
     kazde zmene,
   7. znacku protistanice,
   8. odeslany report a poradove cislo u kazdeho spojeni,
   9. report, poradove cislo spojeni a WW-lokator prijate od protistanice,
   10. bodovou hodnotu spojeni (bodova hodnota spojeni nedokoncenych,
     nepotvrzenych nebo opakovanych je 0),
   11. soucet bodu za spojeni na jedne strane prubezneho listu.

   Prubezny list soutezniho deniku by mel obsahovat minimalne 30
   a maximalne 40 radek pro spojeni rovnomerne rozlozenych na strance
   odshora dolu. Denik ze zavodu musi byt v levem rohu nahore sesit
   sesivackou, tj. nesmi byt ve forme volnych listu.

 20. Elektronicky denik ve formatu EDI musi mit povinne vyplneny tyto
   polozky nasledujicim zpusobem:

   Popis:         Priklad:

   TName = Nazev zavodu  TName=Polni den
   TDate = Datum zavodu  TDate=20030304;20030305
   PCall = Volaci znacka pouzita v zavode  PCall=OK1XYZ
   PWWLo = Vlastni lokator  PWWLo=JO70AA
   PSect = kategorie   PSect=SINGLE
               PSect=MULTI
               PSect=CHECK
   Pband = pasmo
   (povolen je pouze format pasma uvedeny v bodu 5.)  PBand=1,3 GHz
   RAdr1 = Jmeno adresa pro korespondenci (odeslani diplomu apod.)
   RAdr2 = Jmeno adresa pro korespondenci (odeslani diplomu apod.)
   RPoCo = PSC
   RCity = Mesto
   RHBBS = emailova adresa pro korespondenci
   SPowe = vykon pouzity v zavode + jednotky  SPowe=100W
   SAnte = popis antenniho systemu  SAnte=10 el. YAGI

   A dale pak vlastni spojeni dle definice formatu EDI.

 21. Denik ze zavodu musi byt odeslan na adresu vyhodnocovatele nejpozdeji
   desaty den po skonceni zavodu. Rozhoduje datum na postovnim razitku
   nebo datum odeslani generovanem elektronickym postovnim systemem.

 22. Odeslanim deniku k vyhodnoceni dava stanice svuj souhlas s
   poskytnutim kompletniho deniku pro kontrolu i vyhodnocovatelum
   zavodu v jinych zemich a zaroven timto dava souhlas se zverejnenim
   chybovych vypisu z narodniho hodnoceni.

 23. Elektronicky denik se odesila na internetovou emailovou adresu
   {vkvlogy@crk.cz}. Denik z Polniho dne mladeze pak na adresu
   {pdmlogy@crk.cz}. V siti packet radio se deniky zasilaji na jednotlive
   adresy vyhodnocovatelu publikovane v kalendari zavodu.
   Pro odeslani elektronickych deniku je mozne rovnez vyuzit automaticky
   internetovy portal. Prijem deniku v elektronicke podobe bude
   vyhodnocovatelem potvrzen.

 24. Spojeni je neplatne, pokud ma stanice v deniku :

  1. jakoukoliv chybu v prijatem kodu tzn. ve znacce, reportu, poradovem
    cisle spojeni nebo lokatoru,
  2. ma-li rozdil v case spojeni vetsi nez 10 minut oproti spravnemu
    casu UTC.

 25. Za opakovane a zapoctene spojeni se kontrolovane stanici strhne
   desetinasobek bodove hodnoty zapocteneho opakovaneho spojeni.

 26. Stanice nebude vyhodnocovatelem v zavode hodnocena:

  1. za nedodrzeni souteznich podminek nebo predpisu,
  2. za vice nez 10 % spatne vypoctenych vzdalenosti,
  3. za nepravdive nebo chybne udaje uvedene v souteznim deniku.

 27. Na navrh vyhodnocovatele muze VKV pracovni skupina pri Rade CRK
   rozhodnout o nehodnoceni stanice za nesportovni chovani v zavode,
   zejmena:

  1. obdrzi-li vyhodnocovatel nejmene tri zduvodnene stiznosti ostatnich
    ucastniku zavodu na jeji nesportovni chovani,
  2. pokud stanice uzije v zavode k predani, doplneni nebo overeni
    predanych znacek nebo soutezniho kodu jinych spojovacich prostredku,
    nez kterych uziva k bezprostredni ucasti v zavode,
  3. pokud stanice oznamuje (anoncuje) vlastni znacku v siti DX clusteru
    a to otevrenym nebo skrytym zpusobem.

 28. Diplomy obdrzi hodnocene stanice dle nasledujiciho klice:

   Pocet hodnocenych ucastniku v kategorii  Diplomy za umisteni do
   15 a vice  3.mista vcetne
   5-14  2.mista vcetne
   1-4  1.mista

 29. Kontroly stanic: OK VKV manazer a VKV contest manazer nebo jimi
   ci Radou CRK poverene osoby, maji pravo behem zavodu provadet kontroly
   dodrzovani souteznich podminek. Kontrolor je povinen pred zapocetim
   kontroly se prokazat pisemnym poverenim. Stanice, ktera kontrolu
   poverenym osobam neumozni, nebude na zaklade doporuceni kontrolora
   a po schvaleni Radou CRK v zavode hodnocena. Kontrola dodrzovani
   souteznich podminek kontrolnim poslechem musi byt dokumentovana
   zvukovym zaznamem.

 30. 50 MHz IARU contest se ridi vlastnimi podminkami.

 31. Rozhodnuti vyhodnocovatele je konecne.

 32. Tyto vseobecne podminky byly schvaleny radou Ceskeho radioklubu
   s ucinnosti od 1.1.2004.

(c) OK2ZI, 1999

(prevzato z http://www.crk.cz)

Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO