OK1TPF, OK1CTC, OK1TPG, Tomáš, Pavel, Zdena, OK1CID,
Jindra, OK1TMI, Martin. Sedící: Lucka, OK1CIT, OK1DUO

Vánoční závod 2003


Na Štěpána vstáváme hned zrána

Je to pomalu tradice, že 26. prosince brzy ráno vstaneme a jedeme kamsi na kopec vysílat. Letos jsme si opravdu přivstali a v pět jsme vyrazili dvěmi auty do Českého ráje. Našim cílem byl Kozákov, 744 metrů nad mořem. Na jeho vrcholu je stanoviště kolektivní stanice OK1KKL. Na dobu závodu jsme se stali jejich hosty a mohli jsme si vyzkoušet provoz z této výborné kóty.






Na Kozákov jsme dorazili po sedmé a začali jsme stavět dva stožáry. První 12 metrový stožár s anténním systémem 4 x 6 elemetu yagi DK7ZB horizontálně polarizované. A druhý 6 metrový stožár s vertikální yagi DK7ZB 7 elementu. Stavbu antén a pracovišt jsme dokončili několik desítek minut po začátku závodu. Proto jsme začali závodit s mírným zpožděním (malá výhoda pro příští vylepšení výsledku). Podobně jako roky předtím jsme pracovali na dvou pracovištích, samostatně FM (IC910, 7 el. yagi, ECO X300) a SSB/CW (IC746, 4 x 6el. yagi). Obě pracoviště jsme měli propojeny ethernetem do sítě.


Vysílací zarízení obsluhovalo sedm mládežníku z týmu OK1KKL a OK1KHQ, jmenovitě Lucka, Tomáš, Jindra, Martin, Pavel, OK1CID a OK1CIT. O zázemí se jim starali Zdena, OK1TPF, OK1TPG, OK1CTC, OK1TMI a OK1DUO. Závod se odehrával v mrazivém počasí, s dohledností několik metrů a namrzajícím mrholením. Na oběd jsme zašli do Riegrovy chaty. Jídlo bylo výborné, zdrželi jsme se na obědě tak dlouho, že jsme začátek druhé etapy skoro nestihli.




Martin, OK1CIT

V průběhu závodu jsme pracovali s několika stanicemi mimo území Česka, ale šlo spíše o výjimky. Je to škoda, protože signály i stanic přes 300 km byly velmi silné. Překvapením pro operátory byly signály OM stanic na FM segmentu, které byly také velice dobré.


V první etapě jsme navázali 278 a v druhé 207 spojení, SSB provozem 256 QSO, FM 228 QSO a CW 1 QSO (Miro OK1OX). Maximální rate byl 27 QSO za 10 minut a 112 QSO za hodinu. Pracovali jsme se 6 zeměmi (OK, DL, OM, HG, OZ a SP). Nejdelší spojení OZ1DLD/P z lokátoru JO45SK. Většina spojení byla na vzdálenost do 100 km, celkem 282 spojení. Směrový diagram prozradil dva nejlepší směry: bodové maximum na azimutu 131° (směr na Hradec Králové) a maximum spojení na azimutu 228° (směr Praha).





Celkový výsledek, téměř 500 spojení za necelých 8 hodin provozu je pro nás velkým úspěchem. Ve srovnání s loňským výsledkem je to o více než sto spojení více. Děkujeme všem stanicím, které nás zavolali. Zároveň bychom rádi poděkovali kolektivu OK1KKL, který nám umožnil závodit z jejich krásného QTH.



Operátor QSO Chyb Bodů QSO/1h QRB DX DX CALL
JINDRA 33 0 90 64.7 5 HA1SS
LUCKA 104 2 264 58.1 5 DK7FU
MARTIN 111 2 301 61.8 7 OZ1DLD/P
OK1CID 155 0 401 77.4 5 DK7OU
OK1CIT 82 0 204 98.4 5 HA1SS




Staniční deník obsahuje 485 spojení. Bylo pracováno se 6 zeměmi DXCC, konkrétně 451xOK, 17xDL, 8xOM, 3xHG, 1xOZ, 1xSP.
Velkých čtverců WWL bylo získáno 21, konkrétně 222xJO70, 60xJN89, 56xJN79, 44xJO80, 35xJO60, 26xJN69, 9xJN99, 5xJN98, 4xJO61, 4xJN78, 2xJO71, 2xJN88, 2xJN87, 2xJN59, 2xJN49, 1xKN08, 1xJO81, 1xJO62, 1xJO51, 1xJO50, 1xJO45.
Histogram vzdáleností je 282 spojení do vzdálenosti 100 km, 140x 100 až 199, 47x 200 až 299, 8x 300 až 399, 3x 400 až 499 a 1x 600 až 699.
V první hodině bylo navázáno 42 spojení, ve druhé 102 a v poslední 77.

[ Výsledková listina závodu ]


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO