Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2004
krajské kolo

Choceň, 17.3. 2002
pořádal DDM Choceň ve spolupráci s radioklubem OK1KHQ
za podpory firem Český Telecom, Šlégr elektro, Vysokomýtská slévarna a Conel


Odborný test kategorie M

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 30 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Nakresli schematickou značku libovolné nelineární součástky.
 2. Jak lze rozepnout tyristor?
 3. Kolik součástek je minimálně potřeba pro konstrukci rezonančního obvodu?
 4. Jak se vypočte časová konstanta pro RC obvod zapojený mezi TTL obvody?
 5. Co znamená zkratka UART?
 6. Jak se nazývá operační zesilovač s proudovým vstupem?
 7. jaký je rozdíl mezi SMD a SMT?
 8. Z čeho se skládá pájka?
 9. Jak se nazývá součástka na přeměnu chemické energie na elektrickou?
 10. Nakresli blokové zapojení osciloskopu.
 11. Jaký je výsledný odpor zapojení podle obrázku (R=10K)?
 12. Transformátor má na primáru 230V a vinutí má 460 závitů. Kolik závitů bude mít sekundární vinutí, jestliže má na něm být napětí 12V?
 13. Na vstupech log. členu NAND jsou 0 a 1, co bude na výstupu?
 14. Dělič napětí:
 15. Co znamenají zkratky CW, AM, USB, LSB a FM?
 16. Nakresli značku hradla OR a pravdivostní tabulku.
 17. Spočítej indukčnost cívky rez. obvodu pracujícím na kmitočtu 100 kHz. Kapacita je C=10nF.
 18. Co je to darlingtonové zapojení. Nakresli příklad.
 19. Nakresli emitorový sledovač.
 20. K čemu slouží směšovač?


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO