Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2004
republikové kolo

české Budejovice, 28.-30.5. 2002
pořádal DDM České Budějovice


Odborný test kategorie M

Každá otázka je za dva body. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Na jaké napětí můžeme připojit rezistor o hodnotě 220 ohmů na zatížení 2W?
  1. 11 V
  2. 21 V
  3. 110 V
 2. 1 milifarad má:
  1. 1000 nanofaradů
  2. 1000 mikrofaradů
  3. 0,001 mikrofarad
 3. Lustr je osazen třemi žárovkami 230 V - 60 W. Jak velký proud teče do lustru při jmenovitém napětí, jsou-li všechny tři žárovky rozsvíceny?
  1. 1,28 A
  2. 0,78 A
  3. 0,26 A
 4. Jak dlouhou dobu trvá jedna půlvlna u střídavého proudu o kmitočtu 50 Hz?
  1. 10 ms
  2. 20 ms
  3. 50 ms
 5. Dvě světelné diody jsou sériově zapojeny přes předřadný rezistor o hodnotě 120 ohmů ke stejnosměrnému zdroji. Jaké napětí má zdroj, teče-li diodami proud 20 mA?
  1. 6 V
  2. 2,4 V
  3. 24 V
 6. Vodič má větší odpor, když?
  1. má větší průměr
  2. má větší průřez
  3. je delší
 7. Paralelní kombinace dvou rezistorů má odpor 200 ohmů, jeden z rezistorů má odpor 250 ohmů, druhý má hodnotu?
  1. 1000 ohmů
  2. 50 ohmů
  3. 111 ohmů
 8. Zvětšíme-li plochu desek otočného kondenzátoru dvakrát, bude jeho kapacita?
  1. dvakrát větší
  2. čtyřikrát větší
  3. dvakrát menší
 9. Potřebujeme-li kondenzátor o kapacitě 1100 pF, použijeme:
  1. dva kondenzátory 2,2 nF spojené sériově
  2. kondenzátor 1 nF sériově s kondenzátorem 100 pF
  3. dva kondenzátory o kapacitě 2200 paralelně
 10. Proč se pro vinutí některých cívek používá vysokofrekvenční lanko:
  1. k potlačení skinefektu
  2. k vyvolání skinefektu
  3. ke snížení parametru Q rezonančního obvodu
 11. Pro určení velikosti jádra síťového transformátoru musíme znát:
  1. napětí na primárním a sekundárním vinutí
  2. proud protékající primárním a sekundárním vinutím
  3. napětí na sekundárním vinutí a odebíraný proud ze sekundárního vynutí
 12. Zvlnění výstupního napětí dvoucestného usměrňovače při usměrňování střídavého proudu o síťovém kmitočtu má charakter kmitočtu:
  1. 25 Hz
  2. 50 Hz
  3. 100 Hz
 13. Ve stabilizátoru se zenerovou diodou, se zenerova dioda zapojuje vždy:
  1. v propustném směru
  2. v závěrném směru
  3. do série se spotřebičem
 14. Monostabilní klopný obvod má:
  1. dva klidové stavy
  2. jeden klidový stav
  3. nemá žádný klidový stav
 15. Zesilovač má napěťové zesílení 20 dB a na jeho vstup přivedeme signál o napětí 3 mV. Jak velké bude napětí na výstupu zesilovače?
  1. 60 mV
  2. 30 mV
  3. 6 mV
 16. Na výstupu logického hradla NAND je úroveň log. 0 a na jednom jeho vstupu je úroveň log. 1. Jaká musí být úroveň na druhém vstupu?
  1. log 1
  2. log 0
  3. nezáleží na úrovni
 17. Přivedeme-li na invertující vstup operačního zesilovače kladné napětí a ana neinvertující vstup napětí záporné, bude na jeho výstupu:
  1. záporné napětí
  2. kladné napětí
  3. nulové napětí
 18. Rezistor je označen barevným kódem: hnědá - černá - černá - červená. Jakou hodnotu kód označuje?
  1. 1000 ohmů
  2. 2000 ohmů
  3. 10000 ohmů
 19. Chceme-li zvětšit kmitočet paralelního rezonančního obvodu na dvojnásobek, musíme:
  1. zmenšit kapacitu kondenzátoru na polovinu
  2. zvětšit indukčnost cívky na dvojnásobek
  3. zmenšit kapacitu kondenzátoru
 20. Na přiložený papír nakresli schéma blikače pro jednu světelnou diodu. napájecí napětí 5 V, proud světelnou diodou asi 10 mA. Použité součástky dle vlastního uvážení.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO