Dlouhé stráně

  horní nádrž

 

Naše letošní podzimní akce byla na dlouhých stráních, kde jsme poprvé závodily na náš nový antenní systém, čtyřče, který velice dobře fungoval. Vyrážíme ráno v šest hodin od Jardy odkud s námi jede ještě Dan. V Ústí vyzvedáváme ještě Martina a vydáváme se směrem do Jeseníků. Kolem půl osmé dorážíme k elektrárně. Zde ještě čekáme na Miloše. Když jsme

                        generátory  vysílač na Pradědu

 

 kompletní, vyzvedneme klíče od závory a vyrážíme na horní hráz. Postavit pracoviště se podařilo bez problémů. I přesto že jsme byly v areálu největší přečerpávací vodní elektrárny v České republice měli jsme vlastní zdroj energie. Po závodě následovala ještě exkurze do elektrárny. Exkurze byla velice zajímavá, zvláště když nám ukazovali obraz ze zabezpečovacích kamer. 


hlavní strana