Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2002
republikové kolo

Letní tábor OS Kovo Lutín, Domašov nad Bystřicí, 24. až 26.5. 2002
pořádal DDM Olomouc


Odborný test kategorie Ž2 - Starší žáci

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Zapojíme-li zdroj napětí naprázdno, co to znamená?
 2. Při paralelním spojení dvou shodných rezistorů:
  1. klesne vodivost výsledného obvodu,
  2. klesne dovolená výkonová zatížitelnost,
  3. stoupne dovolená výkonová zatížitelnost.
 3. Obvod z obrázku je napájen střídavým napětím 10V o frekvenci 10kHz. Která z připojených žárovek (12V/20mA) v obvodu bude svítit:
  1. Ž1
  2. Ž2
  3. Ž1+Ž2
 4. jaký je vztah pro reaktanci cívky?
 5. Polovodičová dioda je prvek
  1. lineární,
  2. lineární s hysterzí,
  3. nelineární.
 6. Změříme-li na přechodu BE tranzistoru napětí 5V, je tranzistor
  1. zničený,
  2. plně otevřený,
  3. v saturaci.
 7. místný digitální multimetr v režimu měření napětí je nastaven na rozsahu 20V. Jaká je rozlišení voltmetru (nejmenší rozpoznatelná hodnota):
  1. 1V
  2. 0,1V
  3. 0,01V
 8. Transformátor je určen k přenosu napětí:
  1. stejnosměrných,
  2. střídavých,
  3. stejnosměrných i střídavých.
 9. Napětí na svorkách rezistoru R3 v obvodu z obrázku je:
  1. 8V
  2. 5V
  3. 3V
 10. Střídavé napětí v rozvodné síti má efektivní hodnotu 230V. Jaká je jeho maximální hodnota:
  1. 380V
  2. 220V
  3. 325V
 11. Pravdivostní tabulce přísluší obvod:
 12. Paralelní rezonanční obvod je kmitočtově závislý dvojpól. Na jeho rezonančním kmitočtu nabývá absolutní hodnota jeho impedance hodnot :
  1. maximálních,
  2. nulových,
  3. minimálních.
 13. Signál z obrázku je modulovaný:
  1. kmitočtově,
  2. fázově,
  3. amplitudově.
 14. Klopný obvod z obrázku je obvod:
  1. Kombinační
  2. Monostabilni
  3. Bistabilní
 15. V obvodu stabilizátoru je zapojena Zenerova dioda 5V/100mA. Jak velký proud teče obvodem:
  1. 1 mA
  2. 0 mA
  3. 5 mA
 16. Na obrázku je schéma obvod pro inverzi signálu s diodovým omezovačem. Jedna součástka v obvodu je špatná. Závada je způsobená:
  1. přerušeným přechodem BE,
  2. zkratovaným přechodem CE,
  3. zkratovanou diodou.
 17. Kde je soustředěna největší selektivita v radiovém přijímači typu superhet:
  1. V nízkofrekvenčním zesilovači.
  2. V mezifrekvenčním zesilovači.
  3. Ve směšovači.
 18. Na obrázku je zapojen obvod s operačním zesilovačem:
  1. invertujcím,
  2. neinvertujícím,
  3. sumačním.
 19. Paměť typu FLASH EEPROM má tyto vlastnosti:
  1. Udrží data i bez napájecího napětí, je přeprogramovatelná.
  2. Neudrží data bez napájecího napětí, je přeprogramovatelná.
  3. Udrží data bez napájecího napětí, není přeprogramovatelná.
 20. V počítači PC je umístěna 16-ti bitová zvuková karta. Počet možných úrovní napětí na jejím výstupu je:
  1. 65536
  2. 256
  3. 128
 21. Najdi chybu v článku:
  Univerzální napájecí zdroj - oživení:

  ………. Před nastavováním digitálního měřiče napětí a proudu se přesvědčíme, je-li napájecí napětí modulu konstantní a bez zvlnění. Nastavování napěťové části provedeme ve dvou fázích. Při odpojeném vstupu měřícího modulu nastavíme modul trimrem pro nastavení nuly a při připojeném vstupu (nastavíme výstupní napětí zdroje na maximum) nastavíme modul trimrem ve vstupním obvodu. Při nastavování proudového rozsahu již nulu měřiče nenastavujeme. Připojíme na zdroj vhodnou zátěž v sérii s ampérmetrem. Postupným zvyšováním hodnoty zatěžovacího rezistoru zvyšujeme odebíraný proud (kontrolujeme na multimetru) a tento proud ……….

  Chyba je v části:
  1. … je-li napájecí napětí modulu konstantní …
  2. … Připojíme na zdroj vhodnou zátěž v sérii s ampérmetrem …
  3. … zvyšováním hodnoty zatěžovacího rezistoru zvyšujeme odebíraný
 22. Na soutěž jsi si přinesl výrobek. Pokus se nakreslit jeho blokové schéma a stručně popiš jeho funkci:

Poznámka:
počet otázek a správnost zadání jsou vázány na dodané podklady a webmaster neručí za správnost.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO