Podmínky závodu
MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ NA VKV


Český radioklub vyhlašuje od 1.ledna 2004 Mistrovství ČR juniorů na VKV, a to v pásmu 144 MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC souběžně s Provozním aktivem pro kategorii 1. a 2. Každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hodin místního času souběžně s FM contestem pro kategorii 3. a 4.

Soutěžní kategorie:

 1. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO), druh provozu FM, SSB a CW
 2. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO), druh provozu FM, SSB a CW
 3. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO), druh provozu FM
 4. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO), druh provozu FM

V celoroční soutěži může být hodnocen operátor (operátoři), který dosáhl v roce konání soutěže 18 let a mladší.

Kód - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

Bodování: za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I.Regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984). U spojení uskutečněných oboustranně CW (FM CW) je počet bodů za toto spojení násoben 2x.

Hlášení z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, na adresu vyhodnocovatele. Hlášení z každého pásma a z každé kategorie musí obsahovat:

 • název závodu,
 • měsíc a rok jeho konání,
 • značku soutěžící stanice,
 • vlastní WW-lokátor předávaný v závodě
 • jméno operátora (operátorů) s označením provozu SO nebo MO
 • kategorii a pásmo,
 • název soutěžního QTH (kóty nebo kopce),
 • nadmořskou výšku soutěžního QTH,
 • typ a maximální výkon vysílače použitý v závodě,
 • použitý antenní systém,
 • počet platných spojení,
 • ODX [km] + značka DX stanice,
 • celkový počet bodů,
 • čestné prohlášení, že během závodu byly dodrženy provozní předpisy a soutěžní podmínky, a že všechny údaje v deníku jsou pravdivé,
 • datum vyplnění hlášení,
 • podpis operátora stanice, u klubových stanic vedoucího operátora nebo jeho zástupce

Ke zpracování závodu je vhodné použít program Locator ver. 12.14. od OK1 DUO ke stažení na http://www.crk.cz nebo http://www.barak.cz . Vyhodnocovatel může požádat o zaslání deníku ke kontrole.

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena. Zároveň bude zveřejněno i průběžné pořadí stanic v MR. Pro srovnání bude průběžná tabulka výsledků jednotlivých soutěžních stanic doplněna i o popis TX, anténního systému, použitého výkonu a údajem o počtu operátorů jednotlivých soutěžících stanic (SO a MO) a podrobnějším popisem soutěžního QTH.

Diplomy obdrží stanice na prvních deseti místech v každé kategorii, stanice na prvních třech místech věcné ceny. Diplomy a ceny budou předány stanicím na setkání v Holicích v měsíci srpnu. nevyzvednuté diplomy a ceny pak zaslány poštou.

Mistrovství ČR dětí a mládeže na VKV bude vyhodnocovat radioklub OK1OHK a hlášení je třeba zasílat na adresu:

Dům dětí a mládeže, Radioklub OK1 OHK, Kozinova 9, 500 03 Hradec Králové

nebo via PR na OK1OHK@OK0PHK. E-mailem: info@barak.cz.

V ostatních bodech se soutěžní stanice řídí všeobecnými podmínkami závodů na VKV.

Tato pravidla byla schválena radou ČRK dne 21.10. 2003.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO