Podmínky závodu
MISTROVSTVÍ ČR DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VKVČeský radioklub vyhlašuje od 1.ledna 2002 Mistrovství ČR dětí a mládeže na VKV, a to v pásmu 144 MHz a 432 MHz.

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC souběžně s Provozním aktivem.

Soutěžní kategorie:

  1. mládež do 18 let - 144 MHz (společně SO i MO)
  2. mládež do 18 let - 432 MHz (společně SO i MO)
Druh provozu FONE a CW (FM CW)

V celoroční soutěži může být hodnocen operátor (operátoři), který dosáhl v roce konání soutěže 18 let a mladší.

KÓD - předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojení počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.

BODOVÁNÍ - za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW lokátoru (prvá dvě písmena a následující dvě čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v pásech předchozích. Spojení uskutečněná oboustranně CW (FM CW) je počet bodů za takového spojení násoben 2x.

NÁSOBIČE - velké čtverce WW lokátoru se kterými bylo během závodu pracováno, a to na každém pásmu zvlášť.

VÝSLEDEK - je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů, a to na každém pásmu zvlásť.

HLÁŠENÍ z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, na adresu vyhodnocovatele. Hlášení z každého pásma a z každé kategorie musí obsahovat:

Součet bodů za spojení vynásobený součtem násobičů nám dá výsledný počet bodů, který na hlášení výrazným způsobem označte (podtržením, orámováním a podobně), a to za každé pásmo zvlášť. Hlášení musí dále obsahovat podepsané čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení jsou pravdivé. Ke zpracování závodu je vhodné použít program Locator od OK1 DUO na www.qsl.net/ok1duo. Vyhodnocovatel může požádat o zaslání deníku ke kontrole.

Každé kolo závodu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena. Zároveň bude zveřejněno i průběžné pořadí stanic v MR.

DIPLOMY obdrží stanice na prvních deseti místech v každé kategorii, stanice na prvních třech místech poháry.

Mistrovství ČR dětí a mládeže na VKV bude vyhodnocovat radioklub OK1OHK a hlášení je třeba zasílat na adresu:

Dům dětí a mládeže, Radioklub OK1 OHK, Kozinova 9, 500 03 Hradec Králové

nebo via PR na OK1OHK@OK0PHL. E-mailem: info@barak.cz. Po přečtení hlášení potvrdíme jeho přijetí potvrzením, s udáním data a času. Pokud nedostanete od OK1OHK potvrzení do několika dnů, hlášení zašlete znovu s upozorněním na tuto skutečnost.

Přechodné ustanovení. Pro rok 2002 je hodnoceno do Mistrovství ČR dětí a mládeže na VKV období březen - prosinec 2002.

Tato pravidla byla schválena radou ČRK dne 19.1. 2002.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO