Polní den mládeže 2001 OK1KHQ


Prázdniny začaly, první víkend v červenci nastal a my jsme vyrazili na každoroční závod Polní den mládeže na naše stanoviště ve Džbánově. Závodní tým byl složen ze čtyř čerstvých závodníků.

Sešli jsme se hodinu před závodem a začali domlouvat podrobnosti. Technika pracovala dokonale, zbylý čas do závodu jsme využili k opakování hláskovacích tabulek a trénování radioamaterských dovedností a práci s počítačovým programem Locator Atalanta.

Vytvořili jsme dvě pracovní skupiny:

Závod je dlouhý 3 hodiny a je možné navazovat spojení na dvou radioamatérských pásmech, 144 a 432 MHz. Plán vysílání byl stanoven na půlhodinové směny na jednotlivých pracovištích s tím, že jeden operátor bude obsluhovat radiostanici a druhý bude zapisovat spojení do počítače.

Závod začal na hlavním pracovišti Pavel s Vojtou. Za první půlhodinu navázali celkem 11 spojení, kterým se radioamatérsky říká QSO. Nejdelší spojení bylo na vzdálenost 271 kilometrů. Druhý tým Lucie s Lukášem byly úspěšnější a navázali 14 QSO za druhou půlhodinu. Celkem všichni navázali 51 spojení na celkovou překlenutou vzdálenost 5571 kilometrů. Průměrná vzdálenost při jednom spojení byla 109 kilometrů.

Na závěr závodu se Lucii podařilo navázat QSO se stanicí OK1TEH na 432 MHz na vzdálenost 253 km. To je vzhledem k použítému výkonu 5W velmi pěkný výsledek. Jako perličku k výkonu poznamenám, že radiostanice FT817, která byla použita, nevydržela nápor mladých operátorů a ukrotil se na ní hlavní ladící knoflík.

Závod skončil, QSL lístky jsme řádně vyplnili a odeslali. Těšíme se se všemi, kteří nás zavolali naslyšenou v příším závodě a děkujeme Vám za trpělivost, se kterou jste s námi pracovali. Náš dík také patří pořadatelům závodu.

Pro úplnost uvádíme deníky z pásem 144 MHz a 432 MHz.

Polní den mládeže 2001 pro radioklub OK1KHQ zajišťovala tato skupina:

Statistiky

Operátoři QSO Chyb Bodů Pruměr QSO/1h QRB DX DX CALL
Lucka a Lukáš 23 0 2695 19,1 286 km OK1TFD
Pavlík a Vojta 28 0 2876 17,9 271 km OK1MAF

Pro vysvětlení jak souvisejí mohutné krátkovlnné stohované OWA antény (na obrázku uprostřed článku) s VKV závodem uvádím vysvětlení. Na úplném vršku příhradového stožáru je upevněna anténa PA0MS pro 144 MHz, druhá anténa pro 432 MHz byla umístěna na pomocném stožáru.

Závěrem bych chtěl pochválit všechny mladé operátory, kteří pracovali s elánem hodným velkých závodníků a musím obdivovat jejich schopnost naučit se pracovat se složitou výpočetní a vysílací technikou. Obdivuhodný je také čistý a bezchybný provoz (za celý závod nenavázali žádné dvojité spojení, což je častá chyba, které se mnohdy nevyhnou ani vynikající závodníci).


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO