Ham spirit

Radioamatér je

  • ohleduplný - nikdy vědomě nepracuje způsobem, který by omezil potěšení druhých,
  • loajální - prokazuje loajalitu, poskytuje podněty a podporu ostatním radioamatérům, místním radioklubům i národní radioamatérské organizaci, která radioamatérství zastupuje doma i v zahraničí,
  • progresivní - znalostmi udržujícími krok s vývojem vědy, dobře vybudovanou i fungující stanicí, a provozem, kterému nelze nic vytknout,
  • přátelský - pomalý a trpělivý provoz, je-li o něj žádán, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha,
  • odpovědný - radio je záliba, která nikdy není na překážku závazkům k rodině, povolání, škole nebo společenství,
  • patriotický - stanice a operátorské schopnosti jsou vždy připraveny sloužit zemi i společenství.

OK1TUO - Pavel - Zdena - Filip - OK1TMI - Luboš - Martin - OK1DUO - Pavel - Vojta - Lucka - Ondra - standa


Hlavní strana OK1KHQ|Poslat mail OK1DUO