Podmínky závodu
FM-CONTEST*************************** RADIOKLUB OK1OAB ******************************

         vyhlašuje radioamatérský závod s názvem 

                FM-CONTEST
               ------------
Závod vyhlašujeme za účelem získání zručnosti na pásmu a sbírání poznatků 
pro velké závody nejen pro mladé radioamatéry.

Doba konání : každou druhou sobotu v měsíci od 10:00 do 12:00 hodin 
        místního času.
        

Kategorie:  I.  145 MHz  všechny direktní kmitočty   max 5W out  QRP
      II.  145 MHz  všechny direktní kmitočty   nad 5W out  QRO
      III.  432 Mhz  všechny direktní kmitočty   max 5W out  QRP
      IV.  432 MHz  všechny direktní kmitočty   nad 5W out  QRO

Provoz:  platná jsou pouze spojení navázaná FM-FONE ( F3 ) 

Výzva :  "Výzva FM Contest " - "Výzva závod"

Soutežní kód: předává se RS, pořadové číslo spojení a WW-lokátor 

Bodování: stejné jako v provozním aktivu t.j. za spojení ve vlastním čtverci
      2 body,v pásmu sousedních čtverců 3 body a v každém dalším pásmu
      vždy o bod více. Např. vysílám z JO70,všechna spojení v tomto
      čtverci jsou za 2 body.Okolní čtverce JN69,JN79,JN89,JO60,JO80,
      JO61,JO71,JO81 za 3 body atd.

Násobiče: jsou jednotlivé velké čtverce. (JO70,JO60 ....)

Platná jsou jen úplná spojení a to i se stanicemi které nesoutěží. 
Spojení přes převaděče se nepočitají!

Výsledek: je dán součtem bodů za jednotlivá spojení, vynásobený součtem 
     násobičů.

Vyhodnocení: Závod bude vyhodnocovat kolektiv OK1OAB za každý měsíc zvlašť
       včetně celkového umístění za předešlé měsíce.

Hlášení: via PR do boxu OK1OAB@OK0PKL 
     internetem na E-mail OK1OAB@SEZNAM.CZ 
     poštou na korespondenčním lístku na adr:

        OK1FRN
        Martin Děkan
        U Kombinátu 414/11
        Praha 10 - Strašnice
        100 00 

A to nejpozději následující pátek po závodě. Po tomto termínu již nebude žádné 
hlášení zařazeno do výsledkové listiny.
Hlášení musí být zvlášť za každé pásmo a každou kategorii.Musí obsahovat čestné
prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení
jsou pravdivé.Pro toto hlášení lze využít Generator hlášení od OK1XPH,a formu
hlašení jako pro provozní aktiv.

Vyhodnocovatel má právo si v případě nejasností vyžádat soutěžní deník 
ke kontrole.Rozhodnutí soutěžní komise je konečné.
Výsledky budou uveřejňovány na PR v rubrice ZAVODY, ve vysílání OK1CRA a
v amatérských periodikách.
Pokud někdo vyžaduje výsledkovou listinu poštou, rádi vyhovíme za SASE.

První tři v každé kategorii obdrží po vyhodnocení celého roku diplom 
s vyznačenou kategorií,výsledkem a pásmem na kterém se umístily.

                    Za OK1OAB,   Martin OK1FRN

Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO